Rehabilitacja dzieci i młodzieży






Współpracujemy            z ośrodkami:

       Zabajka w Stawnicy         www.zabajka.com.pl

       Zabajka w Złotowie         www.zabajka.home.pl





SPRZĘT   I   PRODUKTY  REHABILITACYJNE: