ZABAJKA - BYDGOSZCZ

       Rehabilitacja obejmuje dzieci i młodzież
       z takimi schorzeniami jak:

 •     uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
      ( Mózgowe Porażenie Dziecięce, Przepukliny oponowo-
       rdzeniowe)
 •     choroby genetyczne, metaboliczne oraz wady wrodzone
 •     uszkodzenia obwodowego układu nerwowego
 •     zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej
 •     opóźnienia rozwoju psychoruchowego
 •     zaburzenia napięcia mięśniowego
 •     wady postawy
 •     wady kończyn dolnych